Yargıtaydan paketi açılarak 6 dönüş geçer çökertme telefonunun iadesine ilgili değişmeyen

Yargıtay 3. Ünsiyet Dairesi, aldığı cep telefonunu 6 devir kullandıktan sonradan memnun kalmayarak reddetme eden kişiye vandöz marifetiyle açılan davada, mutat kullanımın aşıldığı hallerde uğranılan zarardan tüketicinin mesul olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında düz düzlük karara bakarak, Adana’da aktif benzeri birey, bire bir genel ağ ahzüita sitesinden el telefonu aldı. Telefonu 6 zaman kullandıktan sonraları memnun kalmayan sevimli, rücu hakkını yolmak istedi ve bitiren hakem heyetine başvurdu. Astronomi, talebin kabulüne değişmeyen verdi.

Alışverişin yapıldığı internet sitesine ait müşareket, telefonun paketinin açıldığı, telefona kurulum yapıldığı, apayrı aynı müşteriye tıpkısı telefonun “sıfır” olarak satılamayacağı ve alıcının tıpkısı etken göstermediği gerekçesiyle hakem heyeti kararının iptali için sav açtı.

Yargılamayı eden Adana 3. Bitiren Mahkemesi, davanın reddine değişmeyen verdi.

Hak Bakanlığı, cayma hakkı kullanımı kapsamında iade edilen telefona ilişik uzman raporu aldırılmadan mahkemece hâkimiyet yapı edildiği için yasa yararına iptal isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini fail Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca canlı olmamak için domestik mahkeme kararının bozulmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, tüketicinin 14 günce rücu hakkının bulunduğu, 6502 az kanunun 48/4’üncü maddesine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13/2’inci maddesine bakarak cayma hakkının kullanıldığı hallerde, mutat kullanımı aşan bozulmalar halinde ortaya çıkan zarardan tüketicinin mesul olduğuna meni edildi.

Dava konusu olayda alıcının cayma hakkını kullandığı, fakat 6 günlük kullanım süresi zarfında telefona SIM kart taktığı ve çalışmalar indirdiği aktarılan kararda, mutat kullanımın aşılıp aşılmadığına dayalı mahkemece benzeri kıymetlendirme yapılmadığı rapor edildi.

Kararda, “Üzerine ehlivukuf bilirkişiden yan, murafaa ve Yargıtay denetimine uygun ifade aldırılıp sonucuna göre hâkimiyet kurulması gerekirken, kayıtlı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya çap olup, Hak Bakanlığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekir.” değerlendirmesi yer aldı.

Share: