Ulvi Öztunç’tan Bakan Birim Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Reisi Altay ve Değişik Sorumlular Için Yansıtma

BERKAY VAROL

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Mesul Genel Başkan Yardımcısı Ulu Öztunç, Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara müteveccih şiddete ilgili Tarım ve Orman Bakanı Birim Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Erek İbrahim Altay ile sorumlu veteriner hekim, teknikerler, Konya Büyükşehir Belediyesi Afiyet Daire Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehremaneti Meclisi Üyeleri ve yapılacak araştırmada tayin edilecek şahıslar için Konya Cumhuriyet Altını Savcılığı’na yanlışlık duyurusunda bulundu.

CHP Umumi Komutan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Mebus Büyük Öztunç, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili efsanevi hizmet merkezinde yaşanan tenhalık konusunda savcılığa cürüm duyurusunda bulundu.

Öztunç, yaptığı suç duyurusunda Icra Vekili Ünite Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Reisi Altay ve mesul yetkilerden şikayetçi oldu. Öztunç, Türk Ukubet Kanunu’nun (TCK); kamuya ilgilendiren araçların işlenilen suçlarda kullanılması, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, görevini kötüye kullanma suçlarını içeren 181, 257, 266, 279’ncu maddeleri ile 5199 sayılı Hayvanları Himaye Kanunu’na aykırılık, Temel ve çevre kanunlarına uymazlık ile savcılığın re’sen tespit edeceği özge taksirat üzerinden soruşturma yapılmasını kâm etti.

CHP’li Öztunç, yanlışlık duyurusunda görüntülerin ortaya çıkmasının peşi sıra çokça sayıda yurttaşın, sivil sosyete örgütünün CHP Umumi Başkanlığı’nın ve CHP Tabiat Hakları ve Çevreden Sorumlu Umumi Başkan Yardımcılığı’nın sürece dahil olmasına üzere taleplerin geldiğini tabir etti.

Resmi Gazete’birlikte 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 5199 Sınırlanmış Hayvanları Koruma Kanunu’na ve TCK’da yapılan değişikliklere çevirme fail Öztunç, hazırladığı Yöntem Metninde; “Konya’da yaşanan çığlık olay, maalesef yapılan uyarılara rağmen ölçüsüz ve sığ yaklaşımlarla hızlıca TBMM’den geçirilen söz konusu yasal düzenlemelerin yarattığı iklimin olayıdır. Bu bağlamda, 5199 Mahdut Kanun’un uygulamasından mesul olan Tarım ve Orman Bakanı ve Nezaret yetkilileri, soruşturmaya laf suçun işlenmesini kolaylaştıracak kanuni zeminin oluşmasına kere açmıştır” ifadelerine düz verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili barınakta hayvanlara müteveccih çaba, haris salıverme kabil Hayvanları Himaye Kanunu’na mugayir akım edildiğini ifade eden Öztunç, “Bu nedenle konkre olayda yalnız canavarcasına hisle kapik öldüren kişilerin değil, söz konusu eylemleri olağanlaştıran uygulamalara kanuncu dayanak açan ilkin Ekincilik Orman Bakanı ve Konya Büyükşehir Uray Başkanı kalkmak amacıyla mecmu sorumluların soruşturmaya dahil edilmesi gerekmektedir” dedi.

Barınakta yaşanan ivinti görüntülerine gönderme işleyen Öztunç’un suç duyurusu şöyle:

“Videoda görüldüğü için çalışanlardan biri köpeğe defaatle elindeki çipo kürekle vurmakta, katil kastıyla akım etmekte ve bile bile işkence etmektedir. Bu haliyle şehremaneti yetkilileri kendilerine verilmiş doğruluk ve bitirme sınırını yazılmak suretiyle isteyerek hayvanlara eziyet etmiş ve öldürmüştür. Bu nitelik TCK 257 göre görevi kötüye kullanma suçunu, 5199 az Hayvanları Siper Kanunu’nun 28/A maddesi layıkıyla hayvana eziyet ve isteyerek katil suçunu oluşturmaktadır. İlgili yön gereğince bire bir familya hayvanını veya yerel hayvanı düşünülerek öldüren birey 6 aydan 4 yıla büyüklüğünde kodes cezası ile cezalandırılır. Bunun yanında amme komütatör gereçleri suçta çıkacak olup TCK 266 maddesi de uygulanmalıdır.”

Suç duyurusunda Öztunç, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, alınması gereken önlemleri tanımlayan Hayvanların Korunmasına Dayalı Aplikasyon Yönetmeliği’ni ihlal ettiğini üstelik vurguladı.

Share: