TBMM’de Hdp’nin İş Kazalarındaki Ölümlerin Önlenmesiyle İlgili Araştırı Önergesi AKP ve MHP’li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP’nin aksiyon kazalarında ölümlerin önlenmesiyle ilişik araştırı önergesinin gündemin dolay sırasına alınarak zaman görüşülmesine ilgili ekip önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. HDP İzmir Serpil Kemalbay, “Güzeşte kamer Amasra’de 42 madenci, ensiz havalandırma, tozla savaşım konusundaki yetersizlikler ve bataklık gazı drenajı yapılmadığı amacıyla yaşamını yitirdi. Alelhusus ki 2014’te Soma’birlikte, Türkiye’nin bildirme nazik eroin katliamında 301 madenciyi kaybettikten sonra on paralık mi akıllanmadık? Amma bittabi, bu maslahat, tıpkı akıllanma meselesi değil, bilmeme sorunu değil; kar meselesidir” dedi.

HDP, TBMM Genel Kurulu’nda hareket kazalarındaki ölümlerin önlenmesiyle ilgilendiren araştırı önergesinin gündemin civar sırasına alınarak bugün görüşülmesine ilişkin kadro önerisi verdi. HDP Grubu hesabına küçümseme düz İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, şöyle konuştu:

“Yapılan bilimsel araştırmalar, günümüzde aksiyon kazalarının yüzde 100 önlenebilir olduğunu gösteriyor. Peki, gelişim kazaları yüzde 100 önlenebiliyorsa Türkiye sebep aynı iştirakçi mezarlığına dönüşüyor? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre Türkiye’de serencam 20 yılda 30 bini çok iştirakçi çalışırken yaşamını yitirdi. Gine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine bakarak bin 521 yaşama 2022 yılının yalnız son dokuz, on ayında yaşamını yitirdi. Bu insanların 54’ü çocuklardan, 90’ı kadınlardan, 80’i mültecilerden ve göçmen emekçilerden oluşuyor. Bütünü bile önlenebilir nedenlerden periferi yaşamını yitirdi ve bu nedenle, biz buna ilçe değil, cinayet diyoruz.”

“SOMA’DA TÜRKİYE’NİN EN BALABAN BEYAZ ZEHIR KATLİAMINDA 301 MADENCİYİ KAYBETTİKTEN BILAHARE HİÇ Mİ AKILLANMADIK”

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan ve 42 beyaz zehir emekçisinin yaşamını yitirdiği eroin faciasını hatırlatan Kemalbay, “Güzeşte kamer Amasra’birlikte 42 madenci, yurt havalandırma, tozla savaşım konusundaki yetersizlikler ve metan drenajı yapılmadığı için yaşamını yitirdi. Alelhusus kim 2014’te Soma’dahi, Türkiye’nin yer büyük eroin katliamında 301 madenciyi kaybettikten sonradan hiç mi akıllanmadık? Ama bittabi, bu iş, benzeri akıllanma meselesi değil, bilmeme sorunu değil; kar meselesidir. Şizoit çalışma rejiminde emekçiler, daha çok kar için öldürülüyorlar. Amasra beyaz zehir katliamının araştırılması amacıyla kurulan komisyonda tamlık üstelik bunu anlatmaya çalışıyoruz ancak AKP’li üyeler konuşmalarımızı daima kesiyor, komutan ahit kısıtlaması uyguluyor. ‘Siyasi konulara giriyorsunuz’ diye niteleyerek ‘Teknik konuları konuşalım’ diyerek bizleri yönlendirmeye çalışıyor” diye konuştu.

“KÜRESEL HAKLAR ENDEKSİ RAPORU’NUN SABIK YILKİ VERİLERİ DİYOR Kİ, ‘TÜRKİYE İŞÇİ HAKLARININ SUNU IZDIRAP OLDUĞU 10 ÜLKEDEN BİRİ”

İYİ Fırka Grubu yerine saraka kayran Isparta Milletvekili Aylin Yürekli, “Arsıulusal Sendikalar Konfederasyonu Global Hukuk Endeksi Raporu’nun geçen yılki verileri diyor kim, ‘Türkiye iştirakçi haklarının en zehir olduğu 10 ülkeden ayrımsız tanesi.’ Güvencesiz faaliyet koşulları, kamuda sözleşmeli istihdam, mülakata dair atamalar, eğitimde sözleşmeli yüzbinler, 100 bini aşan sağlıkta taşeron çalışanları bütünü ekmek arıyorlar” dedi.

“DÜRÜST PARTİ, BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR ÇÖZÜM ÜRETEMEMİŞLER”

CHP Grubu adına saraka düz Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise “İş kazaları maalesef ülkemizin kanayan yarası ve bugüne kadar birlikte yirmi yıllık DOĞRU Fırka döneminde tek çözülememiş antrparantez derinleşerek de bitmeme eden anne sorunlardan ayrımsız tanesi. İş ve say yaşamı, hasis sorunlarla dolu bir alan amma alelhusus hareket kazaları ve patika hastalıkları maatteessüf ülkemizde derin yaralara ve sosyal sorunlara sefer açıyor. Amma bakıyoruz, bu noktada SELIM Tümen’nin uygulamış olduğu politikalara, bugüne büyüklüğünde her çözüm üretememişler” diye konuştu.

“ALMANYA’DA SEÇKIN 100 BİN İŞÇİDE 2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN ÜLKEMİZDE 100 BİN İŞÇİNİN 8,2’Sİ YAŞAMINI YİTİRİYOR”

Demirtaş, “Bizim ülkemizde bile esasen Faaliyet Bakanlığı’nın deneyimli denetmen kadroları olmasına rağmen adetçe yurt olduğundan, alelhusus bunaltıcı ve çetin hisse senedi kollarında yeterli ve enerjik denetim yapılamamaktadır. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız ahit, özellikle bizi kıskanan Almanya’yla kıyasladığımızda Almanya’birlikte seçkin 100 bin işçide 2 işçi yaşamını yitirirken ülkemizde değme 100 bin işçinin 8,2’si yaşamını yitirmektedir” dedi.

“TOPLUMSAL ÇAP ANLAYIŞIYLA POLİTİKALARIMIZI YÜRÜTTÜK”

AKP Grubu hesabına konuşan Halil Etyemez, “SELIM Öğür hükümetleri adına akıbet yirmi yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan defans sanayisine, adil enerjiye, emniyetten tarıma, seçme alanda tarihi reformları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şişman projeler, dev yatırımların beraberinde çalışanını esirgeyici, çalışamayanına icra vekili sosyal azamet anlayışıyla politikalarımızı yürüttük, yürütmeye bitmeme ediyoruz” diyerek konuştu.

Yapılan görüşmelerin arkası sıra HDP’nin kol önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Share: