Yüksek Öztrak, Partililere CHP’nin Ekonomideki Çözüm Önerilerini Anlattı: “Türkiye İçin Yeni Tıpkısı Hikaye, Eskimemiş Tohum Kalkınma Stratejisi”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Seferihisar’daki toplantısında, “Türkiye İçin Yeni Bir Hikaye, Eskimemiş Çocuk Kalkınma Stratejisi” başlığı altında, CHP’nin Türkiye’birlikte yaşanan soylu erki sorunlara ilişik hal önerilerini anlattı. Öztrak, Türkiye’birlikte makbul nema modelinin tıkandığını ve bunun sonucundan hem hesaplı kriz hem dahi yönetim krizi yaşandığını söyledi.

CHP TBMM Grubu eliyle İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen ve 3 çağ sürecek olan 27. Ahit 5. Mesai ve Istimara Toplantısı, CHP Umumi Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla zaman başladı.

CHP Umumi Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Mebus Faik Öztrak, toplantıda milletvekillerine, Türkiye’üstelik yaşanan konuşu sorunları hal önerilerini anlattı.

Türkiye’üstelik iki krizin aynı anda yaşandığını belirten Öztrak, bunlardan ilkinin konuşu akse, ikincisinin ise hile krizi olduğunu belirtti.

Büyüme modelinin tıkandığını söyleyen Öztrak, Orak Ayı 2018’den bu yana Türkiye Cumhuriyet Altını Merkez Bankası’nın 128 bilyon dolarının namevcut olduğunu, üç Kaynak ve Maliye Bakanı, dört Hat Bankası Başkanı ve beş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı değiştiğini hatırlattı.

Türkiye’nin jeopolitik konumuna değinen Öztrak, 4,5 saat pervaz mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ve 22 trilyon dolarlık pazara algı olanağı olduğuna özen çekti.

Sunumunda “Milletin zenginleşmesi, kral hesabına kural olmasına bağlıdır” diyen Öztrak, “Değme düzeyde aktif, hesap verebilir ve eksiksiz kurumlar oluşturarak, demokrasiyi güçlendirerek; doğruluk, ahbaplık ve adaleti önceleyen bire bir büyüme stratejisi” vurgusu yaptı. Öztrak, iktidara geldikleri takdirde hemencek atacakları adımları şöyle sıraladı:

“Izlem ve Planlama Teşkilatının Kurulması Karşı Kanun, 1211 basit T.C. Merkez Bankası Kanunu’nun bağımsızlığı güçlendirecek biçimde revizyonu, Soylu Erki Toplumsal Konseyin Kuruluşu Iş Esas ve Yöntemleri Üzerine Kanun’un aktüel şerait altında revizyonu, Boyut ve Hasar Belirleme Komisyonu kurulması için değişmeyen çıkartılması, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokacak düzenlemenin yapılması, 4734 çevrilmiş Amme İhale Kanunu’nun saydamlık ve rekabeti artırma yönünden baştan tadili için yasa çıkartılması, 5429 çevrilmiş Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu’nun güncel koşullar altında revizyonu, 6085 az Sayıştay Kanunu’nun arsıulusal standartlara uzlaşma ve TBMM’nin denetim yetkisini güçlendirecek biçimde revizyonu, Siyasette Etik Kanunu’nun çıkartılması, Ihtişam Personel Başkanlığı İhdası ve Kamu Personeli Çekicilik Standartları Kanunu çıkartılması.”

Öztrak, CHP’nin iktidara gelmesi halinde yapılacaklarını dahi şöyle anlattı:

“Güçlendirilmiş Demokratik Saylav Bütün; Reisicumhur nötr olacak, kuvvetler ayrılığı güçlendirilecek. Bakir ayrımsız Seçme Yasası çıkma, milletin vekilini millet seçecek. Politik Aktöre Yasası Çıkacak, siyaset kirden arındırılacak. SUTAŞ 23. ve 24. fasıllara harmoni hemen sağlanacak. TBMM’üstelik Bütçe Kesme Adisyon Komisyonu kurulacak; harcamalarda şeffaflık ve hesap verebilirlik. Nitelik ve Hasar Belirleme Komitesi kurulacak. Sadakati değil liyakati anne alan Personel Yasası çıkarılacak. Eşkal Bankası’nın vesile bağımsızlığına müdahale önlenecek. Kamu İhale Kanunu, saydamlık ve rekabeti artıracak biçimde başkalık edilecek.”

Öztrak, “Ekonomiyi Yunak Parayla Şişiren Değil Üreterek, Verimlilikle Zenginleştiren Bir Nema Stratejisi” başlığı altında da şunları sıraladı:

“Ekonomide istihsal odaklı kompetitif yaklaşım; eğitim politikalarını çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına bakarak yeniden şekillendireceğiz. Değişmeyen kabul etme süreçlerinde amme ve özel inikat ortada yıpranmamış ve faal bire bir kurumsal iş birliğini sağlayacağız. Izlem ve Planlama Teşkilatını kuracağız. Delege, hareketli stratejiler ve planlamayla etraflıca ve sürdürülebilir endüstrileşme desteklenecek. Yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendireceğiz. Yeşil mutabakata uzlaşma sağlayacağız. Herkesin erişilebileceği bozulmamış, emin, sürdürülebilir ve gündeş erke altyapısını kuracağız. Azık güvenliğini sağlayacağız, düzenlenen tarımı destekleyeceğiz. Tarımda, sağlıkta ve enerjide kendine yeterli olmak amacıyla kamucu politikalar izleyeceğiz. Iktisadi ve Sosyal Kurul; ekonomideki aktörlerle ve sosyal taraflarla istişare. Millî Vergi Konseyi; adaletli aynı kazanç sistemi.

Yoksulluğa son vereceğiz. Gelişigüzel yaşta mıhlı ve kaliteli yaşamı garanti altına alacağız. Herkes kalifiye eğitime ulaşabilecek ve yaşam boyu tahsil fırsatlarından yararlanacak. Tümce ‘insana yerinde işe’ ulaşabilecek. Seçkin tip ferdî ve bölgesel eşitsizliklerle savaş edeceğiz. Emeğin milli gelirden adilane behre almasını sağlayacağız. Tek kimse tahaccüm sürecinden dışlanmayacak. Doğumdan itibaren okazyon eşitliği. Bu, aceleci ve kesintisiz büyüme üzere kayıt. Say hayatındaki düzenlemeler ILO normlarına tınlamalı olacak. Familya Destekleri Sigortası’nı kuracağız. Celal yardımları ‘lütuf’ değil ‘doğruluk’ olacak. Tek yavru yatağa açgözlü girmeyecek.”

Öztrak, sonuç olarak, “Bozmadan, Bulunmayan Etmeden Kesintisiz Kalkınma. Daim ve Selis Kalkınma” başlığı altında şunları anlattı:

“Çevresel sürdürülebilirlik; ekosistem hakkı anayasal bir türe olacak. Paris İklim Anlaşması’na uyumu sağlayacağız. Yeşil finansmana erişimi kolaylaştıracak tedbirleri alacağız. Kurumsal sürdürülebilirlik; kurumları fesih etmeden, şartlara bakarak yenileyip güçlendirerek şişmanlamak. Aranjör ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesinin derhal kaldırılması gerekiyor. Maliye ve dünyalık politikalarının sürdürülebilirliği; bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun süratle yükselmesine cevaz vermeden büyüme. Çapaların güçlendirilmesi; işlevsiz kuzuluk getirilen kâin çapaların güçlendirilmesi, gerekirse eskimemiş çapaların getirilmesi.”

Share: