Van’da 10 Stö ‘Doğal Sit Alanı’ İlan Edilen Van Gölü İçin Ülkü Açtı

İSHAK YAĞIZ

Van’de ‘Katıksız Sit Alanı’ kapsamına alınan Van gölü amacıyla 10 sivil topluluk, kararın iptali yönünde sevgili açtı. Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Fikret Baransel, “Bu, en bağan korumaya eş sit alanlarını tabir etmektedir. Kamuoyunda bu konuda kavisli aynı takanak oluşmuştur. Aksine, kararnameden geçmiş Kıyı Kanununa bağımlı olan bu alanlar yasalı kendisine nispetle daha vahim bir şekilde korunmaktayken bugün bu düzenleme ile Ağız Kanunu namevcut sayılmaya çalışılarak kilolu yıldırma altında bırakılmıştır” dedi.

Resmi Gazetede 21 Temmuz’de yayınlanan kararla, Van ve Bitlis illeri Çevre Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla “Doğal Sit Sürdürülebilir Dulda ve Kontrollü Kullanma Alanı” zar edildi. Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformu, karara alın yönetimsel işlemin durdurulması talebiyle açtıkları davaya ilişik Van Barosu Tahir Elçi Konuşma Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Ortak izah metnini, Van Eczacılar Odası Başkanı ve Van Akademik Odalar Birliği Zaman Sözcüsü Fikret Baransel yoluyla okundu.

“VANGÖLÜ TEHDİT ALTINDADIR”

Fikret Baransel şunları söyledi:

“Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformunun bileşenleri kendisine kuruluşumuzdan bugüne kadar herhangi bir fırsatta kentimizin doğal zenginlikleri ile ilişkin endişelerimizi paylaşmaktayız. Ancak bugün haddinden fazla pahal ihmaller ve konunun uzmanlarının görüşleri ve bilimsel gerekçelere dayanmayan kanuni tensikat ile Van Gölü yıldırma altındadır. Bu tehdit karşısında natür; bilimsel tek yöntemle açıklanamayan bir şekilde yürütülen üst temizliğinin, tıpkısı kalem bilcümle kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve site kanalizasyonunun direkt rahatlama şeklinde göle akıtıldığı tasfiye tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren hissedilen sendrom alarm vermektedir. Van Gölü’nün korunması amacıyla çokça ağır yasal tedbirler alınmalıdır. Alelhusus Van Gölünü Dulda Kanununun çıkarılması ana talebimiz olup bu yöndeki kâm ve ısrarımız bitmeme etmektedir. Fakat, 30.07.2022 çağ ve 31908 çevrilmiş Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Gölü “Natürel Sit, Sürdürülebilir Himaye ve Kontrollü Tasarruf Alanı” adına zar edilmiştir. Bu, sunu bağan korumaya topluluk sit alanlarını anlatım etmektedir. Van Valiliğinin 18.08.2022 tarihli duyusundan bile anlaşılacağı amacıyla bu aranjman ile sit alanı içerisinde yapılacak neşelilik ve yapılaşmalar engellenmemiştir, kamuoyunda bu konuda kusurlu ayrımsız takanak oluşmuştur. Tersine, kararnameden önceki Kenar Kanununa tabi olan bu alanlar kanuni namına nispetle daha ağır sıklet ayrımsız şekilde korunmaktayken zaman bu aranjman ile Kıyı Kanunu yok sayılmaya çalışılarak sakil tehdit altında bırakılmıştır. Ayrıca alınan değişmeyen Ibik Dulda Kanunu, Hars ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Masun Alanların Belirleme, Tescil ve Onayına İlişkin Asıllar ve Esaslara Dayalı Yönetmelik, İlke Kararlarına, Natürel Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Beceri Esaslara ve Başka Esirgeme Hukuku düzenlemelerine aykırıdır.

“İLGİLİ DÜZENLEME İPTAL EDİLMELİ”

Yekpare bu nedenlerle Van Akademik Odalar Birliği ile Demokratlık Platformunun bileşenlerinden dava konusu için sorun küşat ehliyeti olan Van Barosu ÇEV-DER, Van Hakkari Doktor Odası ve Van ÖHD yoluyla ilişik kararın iptali üzere bu dönem mahkeme kararı yoluna başvurulmuştur. Zaman itibariyle başlatmış olduğumuz mahkeme kararı süreciyle alay malay Van Gölü Havzası için büyük bire bir kızdırma oluşturan, turizm ve sanayi tesisleri ile yapılaşmaya mesnet hazırlayan ve hazırlanış amacı itibariyle korumaktan çokça bulunmayan olmasına faktör olacak olan ilişkin düzenlemenin nakız edilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Yapılan aranjman ile kamuoyunda “Van Gölü’nün imdi siper altına alındığı” yönünde kavisli ayrımsız matlup oluşturmaya çalışılmış ise üstelik bilinmelidir ki; yapılan aranjman geleceğimiz ve nefesimiz olan Van Gölü’nü daha şişman benzeri tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Van gölü Doğal Sit Alanının daha arka kategoride olan kesin korunacak hassas alanlar evet bile kalifiye dulda alanları adına car ve tescil edilmesi gerekirken yapılaşmaya misil anahtar şekilde “Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Yararlanma Alanı” yerine tescilinin iptali talebiyle sav açıldığı bilinmelidir.

“VAN GÖLÜNE SAHİP ÇIKMAYA NIDA EDİYORUZ”

Yapılan düzenlemenin da mevzuata marjinal yerine yapıldığını antrparantez tavzih etmek isteriz. Şöyle kim; Mahfuz Alanların Tayin, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Talimatname’in “Mahfuz alanlara ilgili umumi ilkeler” başlıklı 5/1.’inci maddesinde belirlenen ilkelere uyulmamış, masun alanların edimsel durumunun alanın dirim bilimsel çeşitliliği, hidrolojisi ve hidrojeolojisi ilkin olmak için temas açıdan durumu hazırlanacak ön değerlendirme raporu sonucuna bakarak veya lazım görülmesi yerinde ise yeryüzü beş altı ardışık dört mevsimi kapsayan ekolojik sırf ilmî araştırı yapılarak belirleneceği düzenlemeleri uygulanmamış, araştırma raporları yönetmelikte öngörülen nitelikteki uzmanlarca düzenlenmediği kabil ustalık esaslarda tamlanan meydan çalışmaları yapılmamıştır. Halkımızın de bildiği amacıyla Van Edremit’te yapılan derrace kafenin Yan Kanununa aykırı tıpkı şekilde yapıldığına dayalı yargı süreçleri bitmeme etmekte olduğu kabilinden iptali kanuni namına benzer olsa birlikte akıbet adına yapılan aranjman ile Bisiklet Kafe kadar yapılaşmaların daha de artmasına ve meşrulaşmasına istinatgâh hazırlanmıştır. Van gölünün stabil korunacak hassas alanlar ya üstelik nitelikli koruma alanları olarak himaye altına alınması gerekirken, yapılaşmaya el açan düzenlemeye dayalı hatadan aynı dakika evvel vazgeçilmesi ve Van Gölünü koruyacak olan samimi kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyor; cümle duygulu vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölüne sahip çıkmaya ve açılan davaya müdahil olmaya nida ediyoruz.”

İMZASİ MEVCUT STÖ’LER

Van Barosu

ÇEV-DER

Van-Hakkari-Bitlis Eczacılar Odası

Van-Hakkari Hekim Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

TMOBB Van İKK

Van Diş Hekimleri Odası

Van SMMMO

KESK Van Şubeler PlatformuShare: