Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Parafin Reform” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Şanlı İhsan Ökten, Osmaniye Tabip Odası’nda TTB Kalıp Konseyi ve gâh otacı odalarının yöneticileri ile birlikte yaptığı açıklamada; ” Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Reformu’nun karası er ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler eş çıkıyoruz. Bilimsellikten uzak, hoppadak ticarethane müşteri zihniyeti ile davranan, kalifiye benzeri keyif hizmeti sunmayan, mesleksel etik bilimi ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve ek termin sistemine sonuç verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Tarz Konseyi üyeleri ile Adana, Mersin Ağacı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Otacı odalarının başkan ve yöneticileri Osmaniye Otacı Odası’nda bir araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Şanlı İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Doktor ve esenlik çalışanları adına çok etraflı süredir mücahede koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, eskimemiş ve etkili bire bir hız yasasının çıkarılması, soylu erki ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi, asistan hekimlerin seçkin tür sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un meslek hastalığı sayılması, elan kalifiye tıpkı esenlik eğitimi ve henüz mebzul bir keyif hizmeti amacıyla alanlardayız. Bir Nice yüksek katılımlı eylem, g(ö)rev, iş bırakma yaptık. İktidar ve Keyif Bakanlığı cemi bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi ilkin görmezden, duymazdan geldi. Ancak ısrarlı eylemlerimiz sonucu vurdumduymaz adım atmak zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı da bizim yaptığımız; Beyaz Yol, Beyaz Zehir Eylem, Beyaz G(ö)rev, Parafin Miting, ‘Parafin Nöbet’lerdeki ‘Beyaz’ımızı alarak hesabına ‘Parafin Reform’ dediler. Esenlik Bakanı vasıtasıyla çok övündükleri Sağlıkta Transformasyon Projesinin elem benzeri sistem olduğu ve çıktı değişmesi gerektiğini açıkladılar. Başarım sisteminin fişini çektiler adına elan kötüsü olan isteklendirme sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insancasına ve hekimce yaşayacak biricik ecir yerine, ne kadar çokça çalışırsanız o büyüklüğünde haddinden fazla kazanırsınız diyen daha dağ bire bir sistemi getirdiler. Kortej verdikleri henüz etken benzeri sağlıkta gayret yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan çokça uzaktır. Henüz gani ve güvenli koşullarda işlemek ve aylamak için yurtdışına anbean çözüm arayan hekimlerin sorununa takkadak maddesel adına bakarak ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin eksiksiz vatandaşlarına siyasal, hesaplı, toplumsal ve say ortamı açısından elan iyi şartlar çıkarmak olduğunu unutarak, mesleksel onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide fail sözler söylediler. Bu hafta esasen Keyif Bakanlığı vasıtasıyla amme hastaneleri ve afiyet birimlerine gönderilen talimatla munzam termin uygulaması başlatılmıştır.

En muhteşem farklılık, mesleğini muayenehanesinde bağımsız milletvekili namına yürütme fail meslektaşlarımızın, temas türlü değer rahatsız eliyle karşılanmasına karşın, hususi hastanelerde yapacakları teşhis ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Alelhusus cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına öğün anahtar bu fark akseptans edilemez. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile taharri hekimlerinin bu şekilde teşhis ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel şifahane yahut tababet merkezinde ilişik branşta yersiz uzman hekim kadrosu olması halinde ve almanak inikat tahsis etmek aracılığıyla mümkün olabilecektir. Hususi hastanelerin ve tababet merkezlerinin abes uzman hekim kadrosu olmaması yerinde ise, sınırlı koşullara akıllıca kendisine konvansiyon yapılması yolu yıldızlı görünse üstelik çok biraz sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan düzenlemeler ile antrparantez, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel sayrılarevi veya tababet merkezine, Taharri Hikmet Idare Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği dahi belirtilerek hasta verilerinin yeniden hukuka ve mesleksel ödev bilimi kurallarına hilaf adına aktarımı isteniyor.

Çöken keyif sisteminin namına getirilmek maksut Beyaz Zehir Reform’un hekimleri elan fazla çalıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Esenlik Bakanlığı, cemi bu sistemi değiştirecek, apotr hekimliği ön plana çıkaracak ve derece sistemine geçmeyen bu sistemin esenlik alanındaki kargaşa ve çöküşü arttırarak devam edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya verilen termin sistemi, ekleme randevular ile seçkin 2-3 dakikada ayrımsız hasta bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu hele 2. ve 3. Mertebe hastanelere yığılmaları arttırmaktan apayrı tıpkı işe yaramayacaktır. Bu gösterişsiz esenlik hizmetlerine bozukluk kendisine toplumun ve vatandaşların sağlığını elan birlikte ters yerine etkileyecektir. Bu kapsam tığ hekimlere henüz aşkın takat, henüz aşkın malpraktis, elan fazla emek, henüz yalınç afiyet hizmeti arz kendisine düşüncesiz dönecektir.

Biz bu sistemi elhak yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan iletilmek adına hekimler daha aşkın gravite altına alınmakta, elan acul ve henüz aşkın marazlı bakın, bundan sonra kazanın denmektedir. Gâh idareciler eliyle hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde elan çok fiilen bakım edin denmekte, MHRS dışında züğürt bakmayanlara sormaca açılacağı, ceza verilerek aya mülhak ödemeden mahrum edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta ivinti ve haddinden fazla hasta çağrıştırmak sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara hastalık olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak seçkin tip adli, tıbbi, yönetimsel sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Esenlik Bakanlığının Beyaz Reformunun karası erken ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler eş çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, hoppadak tecimevi azrail zihniyeti ile davranan, nitelikli aynı esenlik hizmeti sunmayan, mesleksel etik bilimi ve uygulamaları ve tabiplik onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve munzam termin sistemine akıbet verilmesini istiyoruz.”

Share: