Tanrıöver, Vazifeli Sen Konfederasyonu Umumi Başkanlığına namzet

Seksiyon Işyar Sen Adana Yazıhane Başkanı Mehmet Tanrıöver, Işyar Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına namzet olduğunu açıkladı.

Mehmet Tanrıöver, açıklamasında, kamu çalışanlarının kuma kazançlı, sosyal ve mesleksel türe ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi ile henüz gönençli bir sağlık düzeyine erişilmesi amacıyla mücadele yüklemek maksat ve hedefi ile aday olduğunu belirtti. Tanrıöver, “Konfederasyon umumi başkanlığında bütün amme çalışanlarının kuma sesi tevessül etmek için adayım. Bu adaylığım birleştirici bütünleştirici olacaktır. Sendikal faaliyetlerin demokratik ayrımsız akıntı olması nedeniyle mecmu amme çalışanlarımızın kuma sesi ve yaşayan yarınları olmaya çalışacağım. Ülkemizin milli kontak ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde yarınlarımızın henüz müreffeh, gurur gücü daha erdemli olması amacıyla gayert göstereceğiz. Amme çalışanları beyninde alt bölüm yapmaksızın insan odaklı memurun çıkarlarını destek olmak ve kollamak asli görevimiz olacaktır” dedi.

Mehmet Tanrıöver tıpkı süre geçmiş yapılan olağanüstü kongrede Devir Vazifeli Sen kolundan Vazifeli Sen Art Asamble Delegesi seçilmişti. – ADANA

Share: