Sonuç zaman haberleri! KADIKÖY BELEDİYESİ’NE IŞ BIRAKIMI KARARI ASILDI

DİSK’e vabeste Umumi İş Sendikası Küçük Asya Yakası İstanbul Şubesi ile Kadıköy Belediyesi ortada yapılan dolgun iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üstüne, iş bırakımı kararı aldı. Belediye binasına grev kararı asıldı. 6 iş günü böylece muhit arasında inikat sağlanamazsa işçiler greve başlayacak.

Kadıköy Belediyesi’nde değişik birimlerde müteharrik 2 bin 300 işçiyi kapsayan dolgun iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanması üstüne, DİSK’e kapalı Umumi-İş Şubesi binaya grev kararını astı. Uray bahçesinde toplanan işçiler bateri, zurna eşliğinde halay çekti. İşçiler “Ya uyuşma masası, evet iş bırakımı halayı”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Küçük Asya Yakası 1. Ofis Başkanı Garaz Aydoğan binaya grev kararı ilanı astıktan sonraları izah yaptı. 6 günlük sürecin başladığını tamlayan Aydoğan “Yine söylüyorum biz masada görüşmeye hazırız. Fakat bize verdikleri teklifleri katiyen kabul etmeyeceğiz. Tahminî eften püften aydır devam fail Dolgun Konvansiyon sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüşüyoruz. İdari maddelerin çoğu bitmişken maatteessüf maddesel konularda daha istediğimiz oranda aynı feyiz mezuniyet edemedik. Kadıköy Belediyesi’nin ve Kadıköy’ün hayat ve dirimsel koşulları ayn önüne alındığında verilen tekâlif maatteessüf kim hayatın gerçekliği dışında kalmıştır. 6 iş günü böylece grev süreci başlayacak. Tabiatıyla kim greve hazırlanırken benzeri zamanda görüşmelere dahi berrak olduğumuzun altını önemle çizmek isteriz. Fakat müspet tıpkısı burun gelmezse 2 bin 300 işçi ile greve çıkacağız. Iş Bırakımı kararı aldıktan sonradan belediyeden rastgele mülakat ve istek olmadı. Yeniden söylüyorum masada imza etmek istiyoruz. Grev işçinin yegâne silahı, demokratik hakkı bunu kullanmaktan katiyen çekinmeyiz” diye niteleyerek konuştu.

– İstanbul

Share: