Kırklareli malumat… Lüleburgaz Belediyesi “Üniversiteli Sülale Desteği” Bağ Bozumu Dönemi Başvuruları Başladı

Lüleburgaz Belediyesi’nin “Üniversiteli Familya Destek Programı” güz dönemi başvuruları başladı. 19 Eylül-7 Ilk Teşrin arasında üniversitelerin yöre lisans ve lisans bölümlerinde tahsil gören ve şartları haiz aileler Sosyal Bindi Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi’nin “Üniversiteli Ocak Destek Programı” sonbahar dönemi başvuruları başladı. Üniversitelerin yöre lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören ve şartları haiz aileler Içtimai Bindi Hizmetleri Müdürlüğü’ne 19 Ilkgüz-7 Teşrinievvel tarihleri arasında başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi geçen yıl destek programında, bağ bozumu ve baharat dönemlerinde 318 aileye hep 711 bin TL’lik bindi sağlamıştı.

BAŞVURULAR TOPLUMSAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK

Destekten faydalanma şartlarını taşıyan aileler, belirtilen evraklarla alay malay Lüleburgaz Belediyesi Bakım Binası’nda meydan düzlük Içtimai Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Müracaat şartları şöyle:

Mektepli velisinin Lüleburgaz’dahi tevakkuf etmesi,

-Öğrencinin dolay lisans veya lisans öğrencisi olması,

-Öğrencinin normal öğrenim süresinin ortamında eğitimine devam ediyor olması(yeni taşıt yaptıranlar dahil),

-Öğrencinin çap üniversitesinde okuyor olması veya para/hususi üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması,

-Öğrencinin örgün öğretim görmesi,

-Küşayiş derslik ve serencam dershane öğrencileri için yıl sonu muvaffakiyet notunun genişlik az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması,

-Öğrencinin ailesinin gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Evre zarfında kişi başına sakıt sayı farkı maaş dirimsel tutarının, minimum ücretin mahiye kesin tutarının 1/3’ünden çok olmaması).

Mektepli velilerinin vereceği evraklar ise şöyle:

-kafa koçanı fotokopisi

-Vukuatlı Eş kayıt örneği

-İkametgah belgesi.

-Ailenin maddesel durumunu gösteren vesaik

-Içtimai Güvenlik Taşıt Belgesi (e-Şevket), (Başvuran evli ise eşinin belgesi ve ailede 18 gözyaşı üstü olan diğer kişiler)

-Mahiye bordrosu

-Varsa kendisinin ya de aile bireylerinin mânialı raporu fotokopisi

-Varsa okuyan diğer öğrenciler ile ilişik belgeler

-Başvuru eden velinin vezneci adisyon bilgilerini içeren vesika

-Yalnız çalışkan mektepli olan kardeşler dikkate alınacaktır.

-Vasıta donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

-Küşade öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrenciden matlup evraklar ise şöyle:

-Adli Sicil Kaydı

-Sıkı cezası almadığına dayalı doküman (öğrenimi devam edenler)

-Öğrenci belgesi ve gömlek durumunu gösteren transkript

– Burs alıyorsa bursluluk belgesi

Share: