Gönülden Yüceer’den Okullarda Öğrencilere ve Eğitim Bilimi Çalışanlarına Ücretsiz Yemek ve Su Verilmesi İçin Kanun Teklifi

CHP Tekirdağ Mebus Ilgiyle Yüceer, resmi kamu formel eğitim kurumlarında öğrencilere ve terbiye çalışanlarına ücretsiz gün ortası yemeği ve içmece suyu verilmesi üzere TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Içtenlikle Yüceer, büyüklük okullarında terbiye gören öğrencilerin ve eğitim bilimi çalışanlarına asıl gereksinimleri olan tagaddi ve su ihtiyaçlarının mehabet tarafından ücretsiz olarak karşılanması üzere hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifte; resmi tamam formel eğitim kurumlarında terbiye tedrisat gören öğrencilere ve terbiye çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği ve içmece suyu verilmesi öngörüldü.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eğitim politikaları, kalkınmanın ve ülkelerin geleceğe taşınmasının asıl anahtarıdır. Bilcümle dünyada devletler; çağı yakalayan, dünyada bilgide rakiplik edebilen nesillerin yetişmesi üzere öz dinç nüfuslarına yatırım yapmaktadır. Dünyadaki dirimsel eşitsizliğinden okkalı tıpkısı biçimde etkilenen yetişek, devletleri hususi girişimler karşısında de tıpkı sıra hazırlık almaya gönderme etmektedir. Nısıf kamusal bakım yerine ele alınan eğitim bilimi bu niteliğiyle devlete birlikte bazı görevler yüklemektedir. Bu çerçevede eğitim hakkı Anayasamızda uzun bir şekilde ele alınmaktadır ve toplumsal devlete vurgu yapılmaktadır. Anayasamızın 42. maddesinde yetişek hakkı kapsamında devletin alacağı tedbirler ve yardımlar şu hükümle düzenlenmektedir: ‘…Devlet, maddi imkanlardan mahrum kalburüstü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve bambaşka yollarla mukteza yardımları yapar.’

“HER 4 KİŞİDEN SUNU BIR IKI 1’İ IÇTIMAI YARDIMA EKSIKLI”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ağustos ayı raporuna göre Türkiye’birlikte dört kişilik bire bir ailenin açlık sınırı 6 bin 890 TL’ye, zaruret sınırı ise 22 bin 442 TL’ye yükselmiştir. TÜİK, 2022 yılı Ağustos enflasyonunun mahiye bazda yüzdelik 1,46, yıllık bazda yüzde 80,21 arttığını açıklamıştır. Para Şişkinliği Araştırı Grubu (ENAG) ise ağustos ayında enflasyonun maaş bazda yüzde 5,86, almanak bazda yüzde 181,37 oranında arttığını duyurmuştur. Familya ve Içtimai Politikalar Bakanlığı 2021 yılı verilerine göre, 2021 yılında 5 milyon 903 bin 515 basamak toplumsal yardımlardan faydalanmıştır. Bu hanelerden 2 milyon 476 bin 457 merhale ahenkli müzaheret, 5 milyon 276 bin 998 ayak süreli arkalama almıştır. 1 milyon 849 bin 940 basamak ise hem düzenli hem birlikte devamlı yardımlardan faydalanmıştır. İstanbul Otacı Odası Umumi Heyet üyesi Dr. Güray Tığ ve Dr. Ergün Demir’in Karı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2019-2020-2021 cümbüş raporlarından derlediği ‘Türkiye’dahi Rakamlarla Zaruret, Muhtaçlık Durumu/ Içtimai Yardımlar 2021’ araştırmasına bakarak, Türkiye’da aralarında yaşlıların, engellilerin, gençlerin, çocukların da olduğu 27 milyonu çok birey içtimai yardım almıştır. Elhasıl ülkemizdeki her 4 kişiden bildirme birkaç 1’i içtimai yardıma muhtaç durumdadır.

“DERİN YOKSULLUKTAN GENIŞLIK AŞKIN KÖTÜLÜK GÖREN KOLLAR”

Bu veriler ışığında zaruret sarmalının toplumun her kesimini içten etkilediği açıktır. Torunlar ise derinleşen yoksulluktan yer çok kötülük gören gruptur. Türkiye bala yoksulluğunun arz dokunaklı yaşandığı ülkelerden biridir. OECD ülkeleri beyninde yüzde 24,6, çocuk yoksulluğu oranı ile OECD ortalamasının (yüzdelik 12,4) haddinden fazla konusunda çıkmaktadır. Yoksulluğun artışı çocukların gelişimsel dönemlerini hırçın etkilemekte, onları fiziksel, psikoloji ve bedenî adına daha köylü bire bir noktada tutmaktadır.

YOKSULLUK VE BESLENME BOZUKLUĞU

Çocukların yaşadığı maddi yoksulluğun doğurduğu arz vahim sorunlardan biri tek pekâlâ beslenme bozukluğu ve yanında mevrut keyif sorunlarıdır. Çocukluk çağlarında yaşanan sağlık sorunları çocuğun eğitim bile dahil tam yaşamını etkilemek ile kalmamakta, tıpkısı zamanda ileriki yaşlarında üstelik beslenme bozukluğuna dair kronik hastalıkların oluşmasına amil olmaktadır. Verimsiz çocuklarda süreğen emraz artabildiği kadar, aile yoksullaştıkça çocukların sağlık durumları da kötüye gidebilmektedir. Bunun beslenme ile yakın ilişkisi vardır. Yeterli gıdaya ulaşamayan çocukların gelişimleri ile ilişkin ortaya sâdır mesail birlikte, genel esenlik durumları üstelik kötüleşebilmektedir. Zehir ocak koşulları, keyif hizmetlerine erişimdeki sıkıntılar kabil yoksulluğunun getirdiği ayrıksı şerait birlikte bu durumu pekiştirir niteliktedir.

“GELİR DÜŞTÜKÇE ÇOCUKLARIN SAĞLIK ŞİKAYETİ ARTIYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Health Policy for Children and Adolescence (HBSC) raporuna göre Türkiye 11-15 yaş çocukların sağlık şikayetlerinin (çıban ağrısı, akıl ağrısı, yorgun ve sinirli hissetme, endişeli hissetme, gaflet bozukluğu, mir dönmesi) yer faziletli olduğu ülkedir. 11 yaş erkeklerin yüzdelik 54’ü, kızların ise yüzdelik 67’si aynı haftada bedaheten çok esenlik şikayetlerinin olduğunu söylemektedir. 13 yaşta ise bu cirim kızlar amacıyla yüzdelik 76’ya, erkekler üzere yüzde 56’ya çıkmaktadır. Değişik yandan benzeri rapora bakarak ailenin dirimsel durumu düştükçe çocukların esenlik şikayetleri artmaktadır. Tabir bu durumun çok muhtelif faktörlere dayanabileceğini vurgulamaktadır ki bu faktörlerden biri besin yoksulluğu yerine ortaya konmaktadır.

“DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR”

Dünyanın türlü ülkelerinde okullarda ücretsiz öğle vakti yemeği programı uygulanmaktadır. Bu programların çocukların okulla etkileşimlerine müspet katkılar sağladığı, çocuklarda yoksulluğa vabeste okulu infirak ika sorununu önlemede etken olduğu ve yavru refahının artmasına yardım sağlayacağı belirtilmektedir.

“FÜRU TUVALETTEN AKARSU İÇİYOR”

Öte yandan ülkemizde seçme geçen çevrim etkisini zait konuşu krizin etkisi meslek çağındaki çocuklarımız üzerindeki etkisi devir geçtikçe ağırlaşmaktadır. Bu çerçevede Mektepli Veli Derneği’nin açıklamasına bakarak, okullarda suya ayıracak harçlığı olmayan torunlar sağlıksız koşullarda tuvaletlerden su çekmek zorunda kalmaktadır. Öğrencilerin ayrımsız kısmı okula gelirken yanlarında 500 ml – 1 litre civarında akarsu getirse birlikte bu miktar günlük likit tüketim miktarının haddinden fazla altındadır.

Bu çerçevede, verdiğim yasa teklifiyle içtimai oran ilkesinin bire bir gereği kendisine öğrencilerin ana gereksinimi olan beslenme ve akarsu ihtiyaçlarının Cesamet eliyle ücretsiz adına karşılanması ve eş bütçelerindeki iyon azaltılması gerekmektedir.”

Share: