Gâh milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye’nin imzaladığı ara sıra uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki değişmeyen, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, 29 Temmuz 2015’te Ankara’üstelik İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Vukuf Değişimi Marifetiyle Arsıulusal Rüşvet Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Uyuşma Zaptı”nın yürürlük tarihi, 14 Haziran 2021 namına belirlendi.

Türkiye adına 17 Teşrinisani 2021’de Ankara’birlikte İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Izinli Makamı ve Amerika Mürekkep Devletleri Yetkili Makamı Beyninde Mutluluk Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Konvansiyon”nın yürürlük tarihi ise “1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan adisyon dönemlerine uygulanmak amacıyla” 24 Teşrinisani 2021 oldu.

Öte yandan, ” Türkmenistan’ın Umuma Anlaşılan Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Azami 30 Periyot İkamet Devamlı Turistik Gayeli Seyahatlerinde 19/7/2007 Tarihli ve 2007/12441 Basit Kabine Kararıyla Sağlanan Ara Sınav Muafiyetinin Kaldırılması” hakkında değişmeyen bile Resmi Gazete’de düz aldı.

Share: