FKA’dan toprak planı çalıştayları ile hikmet alışverişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğü koordinasyonunda cümbüş gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) eliyle 2024-2028 Kesim Planı tedbir çalışmaları çerçevesinde havza illerinde “Havza Planı Çalıştayları” düzenlendi.

Sırasıyla Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya illerinde düzenlenen çalıştaylara amme hava ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler paydaşlık sağladı. Çalıştaylarda, Sanayi ve Ar-Ge, Ulaşım-Enfrastrüktür, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Içtimai ve Beşeri Resülmal, Turizm ve Tanıtım, Enerji ve Madencilik, İklim Değişikliği girmek için yedi kategoride oluşturulan ve haddinden fazla sayıda katılımcının düz aldığı komisyonlarda, Fırat Kalkınma Ajansı uzman personelinin moderatörlüğünde, lehçe projeler ve hal önerileri değerlendirildi. Çalıştaylara ait açıklamalarda bulunun Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Toprak Planı Çalıştaylarının Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri için çok yetişkin olduğunu söyledi. Yoğunlu, çalıştaylarda katılımcılardan mevrut proje önerilerinin öneminin altını çizerek, buradaki amacının bölge planına birlik hissedar kurumların katkıda bulunması olduğunu anlatım etti. Yoğunlu, “Çalıştaylarımızda bölgemizin kalkınmasına müteveccih oylumlu konularda vukuf alışverişi gerçekleştiğine inanıyorum” dedi.

Çalıştaylarda TRB1 Bölgesindeki Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin kâin sorunların ve bunlara dair hal önerilerinin dile getirildiğini kaydeden Yoğunlu, bulunan potansiyelin kullanılabileceği tıpkı nahiye planının oluşturulması üzere tedarik çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. Kesim planlarının hiyerarşide üçüncü sırada geldiğini nâkil Yoğunlu, konuşmasına şöyle bitmeme etti:

“Mıntıka planları hem mekansal kendisine hem dahi sektörel olarak muhteşem olup amme yatırımlarını bölgede belirleyen, onların içeriğini belen eden planlardır. Nahiye planı hazırlıkları, 2022/7 Mahdut Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, millî düzeyde koordinasyonu Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı özelinde Kalkınma Ajansları Umumi Müdürlüğü marifetiyle bölgelerde ise Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yürütülmektedir. Bağımlı bizler kesim planını yaparken bölgede, yerelde koordinasyon ve tevsik işini yapıyoruz. Gerçekte bölge planının içeriğini beraber belirleyeceğiz. Beraber belirleyeceğimiz içerikteki yöntemlerden aynı tanesi dahi bu çalıştaylardır. Çalıştaylarımızın öncesinde bile paydaşlarımızın kızıl fikirlerini ve görüşlerini kabul etmek üzere web sitemiz ve toplumsal iletişim araçları marifetiyle anketlerimizi yayınlamıştık. İnşallah düzenlemiş olduğumuz çalıştaylarımız ve katılımcılarımızın katkılarıyla bölge planın içeriğini alelhusus stratejisini ve hedeflerini belirleyeceğiz.”

Yoğunlu, Bölge Planı Çalıştaylarını iki kademeli namına gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “İlk aşamasında ajans yerine yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda sınırlı olan ihtiyaçlar ve sorunlar katılımcılarla paylaşıldı. Bunlara ekleme adına katılımcıların eklemek istediği icap yer özelinde gerekse havza genelinde ülkü tespitlerini beraber değerlendirerek ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.

Toplantıları yedi ayrı ruh masası oluşturarak gerçekleştirdiklerini tamlayan Yoğunlu, “İhtisas masalarımız bölgemizin sosyo-iktisadi gelişimiyle ilgilendiren içerikleri belirledi. beherglas ruh masasında sorunlar tespit edildikten sonraları ikinci kısımda tığ bu sorunların çözümüne yönelik hal önerileri ve projeler önerdik. Burada alelhusus şunun altını çizmek istiyorum. Kesim planında katılımcılarımızın verdiği hal önerileri yahut verdiği proje önerilerinin pekâlâ realist olması lazım. Çünkü bunlar öncelikle ajans eliyle sonraları birlikte başka kamu kurumlarımız eliyle yatırım programına alınma hususunda önemli projeler olacak” dedi.

Yoğunlu, Bölge Planının 2024-2028 yıllarını kapsayacağının altını çizerek, “Mıntıka planımızın belirleyeceği odaklar, stratejiler, hedefler hepimizi ilgilendirecek. Toplantılarımıza çokça ayrımlı kurumlardan temsilciler katıldı. Sivil cemiyet örgütlerimiz katıldı. Lüzumlu hisse senedi dünyasından lüzumlu hususi sektörden, kamu kurumlarından temsilcilerimiz düzlük aldı. Yapacağımız projelerde veya yatırımlarda bölge planlarımız banko asıl yapılanma edecek. Bu yüzden kesim planına hangi kadar çok katkı verebilirsek ilimizi, şehir, kırsal alanlarımızı, ilimizdeki yetişkin sektörleri, ilimizdeki beşeri kaynağı ve diğer hususları ne kadar ferah yansıtabilirsek mıntıka planı da o büyüklüğünde bölgemizi yansıtmış olacak. Katkından ortalık eksiksiz katılımcılarımıza teşekkürname ediyorum. Oluşacak Kesim Planımızın illerimize ve bölgemize şimdiden okşayıcı olmasını diliyorum. Desteklerinden muhit Uran ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı. – MALATYA

Share: