Bursa haberi… Nilüfer Belediyesi’nden Besicilere Yetişek

Nilüfer Belediyesi, Çatalağıl Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan yurttaşlara besicilik eğitimi verdi. Eğitimde rasyon hazırlama teknikleri ile ilgili hikmet veren Bursa Uludağ Üniversitesi Zootekni Bölümü’nden Doç. Dr. Alemdar Canbolat, “Rasyonlar gibi olduğu büyüklüğünde çok aşkın sayıda yemle hazırlanmalı ve selüloz ile yağ içeriği, muayyen düzeyde olmalı. Rasyon hazırlarken begayet tahıldan kaçınılmalı ve hazırlanan rasyonlar, efsanevi sağlığını ve verimi suratsız etkilememeli. Küflenmiş yemler, sindirim bozuklukları, katre, uykuluk hastalıklarına öğün açabilir” dedi.

Nilüfer Belediyesi, Akçalar Mahallesi’ndeki Rençper Evi’nde bahçe, ayazlık, amiyane ve büyük ölçekli zirai üretim fail vatandaşlara müteveccih sene boyunca düzenlediği eğitimlerin yanında, kırsal mahallelerde bile eğitimler gerçekleştiriyor. Öğretim Üyesi ve alanında bilirkişi kişiler yoluyla sunulan eğitimlere katılanlar hem yeni ve güncel bilgilerle kendilerini geliştiriyor hem üstelik alanda yaşadıkları sorunlara hal buluyor. Henüz geçmiş birçok yapıt çeşidine müteveccih budama, aşılama, çor ve zararlılarla savaşım kadar mütenevvi konularda sunulan eğitimlerde bu misil, besicilik ele alındı. Çatalağıl Mahallesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde, Bursa Uludağ Üniversitesi Zootekni Bölümü’nden Doç. Dr. Önder Canbolat, rasyon istihzar teknikleri, rasyonu oluşturan yemler ve rasyon hazırlamada dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

“HAYVANLARIN FİZYOLOJİK DURUMLARI VE BESİN MADDELERİ GEREKSİNİMLERİ EHEMMIYET TAŞIYOR”

Rasyonun, ayrımsız hayvanın 24 saatlik caize husus gereksinimini karşılayan toplanmış yem veya yem miktarı olduğunu hatırlatan Canbolat, rasyon hazırlanırken hayvanların fizyolojik durumları ve rızık maddeleri gereksinimlerinin ehemmiyet taşıdığını belirtti. Rasyonu oluşturan yemleri 5 temel başlıkta paylaşan Canbolat, bunları kaba yemleme, korkulu ağızotu, mineral melfuf yem, vitamin eklenmiş yem ve yemleme yardım maddeleri kendisine sıraladı. Bu ilkokul yemleme çeşidini oluşturan maddeler karşı tafsilatlı hikmet veren Canbolat, hazırlanacak rasyonların gereksinimi karşılaması, hayvanların sağlığını koruması, uygun değer verimi sağlaması ve konuşu olması gerektiğini vurguladı.

“AŞIRI TAHILDAN KAÇINILMALI VE HAZIRLANAN RASYONLAR, HAYVAN SAĞLIĞINI VE VERİMİ MÜNASEBETSIZ ETKİLEMEMELİ”

Nevale maddeleri arasındaki oranın dikkate alınması gerektiğine dikkat calip Canbolat, “Rasyonlar mümkün olduğu kadar haddinden fazla fazla sayıda yemle hazırlanmalı ve selüloz ile yağ içeriği, sınırlı düzeyde olmalı. Rasyon hazırlarken lüks tahıldan kaçınılmalı ve hazırlanan rasyonlar, hayvan sağlığını ve verimi münasebetsiz etkilememeli. Küflenmiş yemler, sindirim bozuklukları, damla, uykuluk hastalıklarına kez açabilir” diye niteleyerek konuştu. Rasyonların elektronik beyin içinde hesaplandığını anlatım fail Canbolat, rasyon örneklerini katılımcılarla paylaştı, eğitimin akıbet bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Share: