Bezenmiş Şevkin: Bu Cenazeler Üzerinden Kim Siyasa Yapıyorsa Cenabıhak Belasını Versin

CHP Adana Mebus Süslü Şevkin, Amasra Eroin Kazasını Araştırma Komisyonu’nda, “Bu cenazeler üzerinden kim siyaset yapıyorsa Tanrı belasını versin. Yani böyle aynı öz gayrimümkün arkadaşlar. Burada 42 vatandaşımızın hayatından saraka ediyoruz ve bunlar tekrarlana geliyor” dedi.

Bezenmiş Şevkin, TBMM’da kurulan Amasra Beyaz Zehir Kazasını Araştırı Komisyonu’nun bugünkü toplantısında kortej aldı. Şevkin, görüşmeden şunları söyledi:

“BU CENAZELER ÜZERİNDEN KİM SİYASET YAPIYORSA TANRI BELASINI VERSİN”

Demin, tabii kırıcı olan, 41 vatandaşımızın, biri birlikte hastanede tutmak üzere 42 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, koşa çocuklarını kucaklayamayan, öldükten ilkokul bölüm sonraları doğan çocuğunu kucaklamayan cenazeler üzerinden siyasa yaptığınızı ifade etmek sunu belli belirsiz tabiriyle… Yani yutmak istemiyorum ama çokça acı tıpkısı buut. Bu cenazeler üzerinden ki politika yapıyorsa Allah belasını versin. Yani böyle bir madde gayrimümkün ihvan. Burada 42 vatandaşımızın hayatından meze ediyoruz ve bunlar tekrarlana geliyor. Bura ayrımsız araştırma komisyonu, elbette ki tıpkı aksaklık var kim bu insanlar yaşamını yitirmiş ve bu araştırı komisyonunun görevi bile bunları sunmak. Dolayısıyla bundan illet dert duyuluyor, bunu anlamakta güçlük çektiğimi anlatım ederek buyurmak istiyorum sözlerime. Demin, bakın, deniliyor ki ‘Isıtıp ısıtıp tekrar’… Efendim, sekiz sene evvel meydana gelmiş Soma kazası, 13 Mayıs 2014 Soma kazası sonrası İSG’yle ilgilendiren önermeler sunmuş, o günün komisyonunda zer etkin arkadaşlarımız. ‘İş güvenliği uzmanının tanımı, hareket güvenliği mühendisliği ve iş güvenliği beceri elemanı yerine değişik tanımlanmalıdır’ diye niteleyerek bire bir önermede bulunmuş. Buna katılıyor musunuz diyerek etüt etmek isterim. Gene ‘Maden gelişim yerinde bildirme bir iki benzeri hisse senedi güvenliği uzmanının tamam zamanlı adına çalışması gerekir’ denilmiş sekiz sene önce hazırlanan raporda. Tekrar ‘İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve teknik nezaretçilerin teftiş yaptıkları gelişim yerlerinde değişik görevlerde çalışmaları yasaklanmalıdır’ demiş.

“SOMA’DAN BU YANA 200’Ü AŞKIN VATANDAŞIMIZI ÜSTELIK KAYBETTİĞİMİZİ BİLİYORUZ”

BAHIS KONUSU eroin kazasının yaşandığı ocakta bunlar var mıydı, bunu da bakınmak isterim. ‘İş güvenliği uzmanları, hareket yeri hekimleri ve maharet nezaretçilere müteveccih mesleki sorumluluk sigortaları oluşturulmalıdır’ demiş. ‘Eroin teftişi yapacak gelişim müfettişinin eğitimlerinde eroin konularına vakar verilmeli ve yardımcılık döneminin sahaya geçirilmesi sağlanmalı, antrparantez akademiye benzer aynı yetiştirme akademisi kurulmalıdır’ denmiş. Bitmeme ediyor, ‘En beş altı 20 fiili olarak sahada fariza kayran müfettişlerin yetişek, anlatım tetkik ve Bakanlığın mevzuat istihzar birimlerinde fariza almaları sağlanmalıdır. Eroin iş yerinin mesai koşullarının mevzuata uygunluğunun sağlanması açısından işin yürütümü yönünde temas yıl mevkut kendisine denetlenmesi sağlanmalıdır’ demiş. Yeniden ‘ILO 176 çevrilmiş Madenlerde Güvenlik ve Afiyet Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ulusal mevzuatta düzenlemeler yapılmalıdır’ demiş. Söz Temsili ‘Seri havalandırma yasaklanmalıdır’ demiş. Kavi çok öz var, ben haddinden fazla yüce olanları tefhim etmek istiyorum. ‘Yer altı havalandırma kapılarının merkezi izlem sisteminden kontrol edilmesi zorunlu kuzuluk getirilmelidir’ gibi benzeri paradigma önermeler sunulmuş rüfeka.

Bunları tetkik fırsatınız oldu mu, bilmiyorum; 680 geçenek sınırlanmış, sekiz sene geçmiş yapılmış çalışmalar. Gene bizim tıpkısı araştırı komisyonu kurulmuş ve bu önermeler sunulmuş. İş güvenliği uzmanları yerine bu önermelerin ne kadarı hayata geçirildi ve bunların hangi birimleri hayata geçirilmedi ki bu eroin kazaları bibi olagelmeye bitmeme ediyor? Çabucak şişko ölüm olduğunda ne yazık kim gündeme geliyor ama bir güruh madende 1, 2, 3’e varan ölümlerin yaşandığını, Soma’dan bu yana 200’ü çok vatandaşımızı de kaybettiğimizi biliyoruz. Demincek, birkaç soruyla dahi tamamlayacağım hızlı hızlı kısaca, sözlerime serencam yüklemek istiyorum. Demincek, Amasra’üstelik bu beyaz zehir kazasının gerçekleştiği yerde -ben sunumun hangi eyvah ki az buçuk sonuna akıllıcasına yetişebildim komisyonda olduğum amacıyla, bağışlayın şayet siz bunu sunduysanız- o beyaz zehir alanında hareket müfettişi sayısı tam miydi? İki; İSG kontrollerinde, en üst İSG kontrolünde herhangi bir aksaklık gözlenmiş miydi? Üç; ne sıklıkla teftiş yapılıyordu bu eroin içinde? Dört; denet raporlarının güçlük analizleri yapılıyor mu, yani caydırıcı olması üzere hangi gibi önlemler alınıyor, bunlar arama ediliyor muydu henüz bilahare? Teftişe giderken bir eski denet raporundaki aksaklıklar ve raporlar inceleniyor muydu? Bunlar yerine getirilmiş mi, arama ediliyor muydu?

Şu balaban; ehlivukuf raporu var biliyor musunuz, sizler bu konunun uzmanısınız, çoğunuz maden mühendisi, herhalde iki makine mühendisi var, birkaç esbak tanıtımdan anladığımız kadarıyla. 42 vatandaşımızı yitirdiğimiz bu süreçte, sonuçta bir ilçe oldu, ölümler oldu, tıpkısı hareket cinayeti oldu -hesabına temas hangi derseniz deyin- buna konkre namına neyin amil olduğuna ilgilendiren görüşünüz nedir? Bu büyüklüğünde eksper insansınız, somut yerine… Bire Bir boşlama mi dersiniz, ilçe mı, hangi derseniz deyin, buna ilişkin konkre görüşünüz nedir? Tıpkı da sonuç yerine; uçaklardaki kişmiri kutu ayrımsız bire bir kutunun olduğundan bayram ediliyor, buna ulaşılabildi mi? Bundan alınan bire bir fen var mı?”

Share: