7 bin 784 melez hayvanı, otama edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Tabiat Himaye ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü’nce kurulan iyileştirme merkezlerinde, akıbet 10 yılda mütenevvi nedenlerle yaralanan 38 bin 631 çandır hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek, natürel ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 aşılanmamış hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi devam ederken, 453 karışık hayvanı ise hayvanlar bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Aşılanmamış Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Üzerine Yönetmelik’ ve arsıulusal sözleşmeler göre doğal afetler, belde sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma kabil nedenlerle bakıma ve tedaviye muhtaç olan melez hayvanları amacıyla tedavi ve iyileştirme merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, zooloji bahçeleri, uray ve sivil cemiyet kuruluşlarınca yapılan protokoller ile karışık hayvanları otama edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu hat devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kurulan evvel kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olan Bursa Çap Çevik Karışık Hayatı Istirdat ve Iyileştirme Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile tedavi ve rehabilitasyon daha kapsamlı yapılmaya başlandı. Vekâlet tarafından seçkin bölge müdürlüğü bünyesinde yaban hayvanı istirdat ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin Ağacı, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay atılmak amacıyla 11 ilde istirdat merkezi düz yazı edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 ÇANDIR HAYVANINA TEDAVİDKMP aracılığıyla akıbet 10 yılda 38 bin 631 aşılanmamış hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek natürel yaşam ortamına bırakıldı. 2021 yılında muhtelif nedenlerle yaralanan, engel gören 8 bin 957 yaban hayvanının 5 bin 450’si tedavi edilerek, esasen doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye büyüklüğünde 12 bin 596 karışık hayvanı doğada gaileli evet birlikte güçten sakıt olarak bulundu. Bunlardan 1017’sinin tedavi ve iyileştirme süreci devam ederken, 7 bin 784 karışık hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 aşılanmamış hayvanı ise hayvan bilimi bahçelerine yerleştirildi.

Share: