42 madencinin öldüğü faciada dikkat calip ifadeler

42 madencinin öldüğü faciada dikkat çeken ifadeler

Müesesse müdür yardımcısı iki yıldır gelişim yapmadan yemeden içmeden oturup aylık almış

Alım müdür yardımcısı Salih Akkuş; “Boş takım üzerimde duruyordu. Vakit Kaybetmeden oturdum, maaşımı aldım. Bana tek özdek yaptırılmıyordu”

Havalandırma modernizasyonunu yapacak firma yıllardır takım tedariğini giderememiş

Kazadan tıpkısı hafta geçmiş doğal gaz seviyeleri yüzde 4’e yükselmiş

Tural, “Müesesse müdür muavini karşıt işçisini çaycı olarak yanına aldığını söyledi, lambası ocakta gezdiriliyordu”

BARTIN – Bartın’bile 42 madencinin öldüğü maden faciasına ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti. İfadelerde havalandırma modernizasyonu için ihaleyi firmanın aldığı munzam sürede bile lazım ekipmanları realizasyon edemediği ortaya daha çok. Yetkileri elinden alınan Salih Akkuş, “2020 Ağustos ayından bilahare gelişim icabı ocağa girmem, bana sınırlı birimlere egemenlik vermem, vukuf almam hem şifaen hem de bağlanmış adına yasaklanmıştır. Hoppadak oturdum. Maaşımı aldım. Istihsal füzyon müdürü namına yersiz kadro üzerimde duruyordu. Ancak bana bire bir husus yaptırılmıyordu” dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ilişkin Amasra Eroin Ocağı’nda sabık 14 Teşrinievvel haset meydana mevrut beyaz zehir faciasında 41 madenci hayatını kaybetti. Gösterişli yaralanan maden işçilerinden Taner Rahat de kaldırıldığı Çam-Sakura Kent Hastanesi’nde 21 günlük dirim mücadelesini kaybetti. Bartın Cumhuriyet Altını Başsavcılığı’nın başlattığı anket doğrultusunda TTK Amasra Müeessese Müdürü Cihat Özdemir, pres başmühendisi Mehmet Tural, 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Melik Mengeş ile 2. kartiye eroin mühendisi Uzun Ziyalı, gurur müdür yardımcısı Salih Akkuş, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Yiğit ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi “şırakkadak çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Takkadak oturdum, maaşımı aldım”

Kasıntı Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, 2020 yılından bu yana görevlerinin kendisinden alındığını ve bu görevleri yapmadığını anlattı. Atmaca ifadesinde 2020 yılı Ağustos ayından sonraları hiçbir hisse senedi yapmadığını, buyuru almadığını, buyuru vermediğini ve hiçbir sıkıntı altında olmadığını söyleyerek şöyle dedi:

“Vakit Kaybetmeden oturdum. Maaşımı aldım. Üretim bileşke müdürü olarak boş takım üzerimde duruyordu. Ancak bana bire bir madde yaptırılmıyordu. 2020 Ağustos ayından sonraları iş icabı ocağa girmem, bana mecbur birimlere irade vermem, bilgi almam hem şifaen hem bile yazılı yerine yasaklanmıştır. İş güvenliği uzmanlığım vardı, gelişim güvenliği uzmanlığım düşürüldü. Ocağa girdiğim ruz kazadan 1-1,5 sene öncedir. Bu tarihten bilahare ocağa girmedim. Benim yönetsel görevim adına tekebbür başmuallim Cihat Özdemir bana tutkun olan birimleri namına bağlayarak bakmaya başladı.

“Doğal Gaz izleme personeli eksikti, 3 personeli doğal gaz izlemeye görevlendirdim”

TTK’daki eksiklikler üzere gaz ölçüm havalandırma, madendeki gaz seviyesinin düşük seviyede seyretmesi amacıyla kol havalandırma, koşut havalandırma sorununun giderilmesi amacıyla 250 kuyu dibi dik soy projesine elan önce yapılmamış olan koşut yeni havalandırma üzere geriz başlattığını hatırlatan Akkuş şöyle devam etti:

“Bu işin 2018 yılında projesi biterek tamamlanmıştır. Hakeza olacağı kayıtlara geçmiştir. Fakat hala iş başlamamıştır. Yani orada müteharrik iştirakçi yoktur. İşçilerin çalıştığı madende ise paralel havalandırma olacak şekilde iyileştirmeler yaptık. Ego göreve başladığımda madende belirleme ettiğim şaibe temas vardiyada 2 sunum sunu birkaç eroin teknikeri olacak, doğal gaz takip personeli eksikti, bunlar için mukteza yazışmaları ve gerekli görevlendirmeleri yaparak 3 personeli doğal gaz izlemeye görevlendirdim. Tıpkısı zamanda hisse senedi güvenliğine mecbur olması gereken güven ve işletmede istihdam edilen inanma servisinin görevlilerini gelişim güvenliğine bağladım. Akıbet 1-1,5 yıldır yani ben görevde değilken hisse senedi güvenliği işçi sağlığı ve yetişek büro müdürlüğü direkt tekebbür müdürüne bağlandı.”

“Bir şeyleri güzelleştirmeye çalıştığı üzere ayağı kaydırıldı”

Avukatı ise Salih Atmaca’yı savunarak 2020’dahi görevlerinin peyderpey kendisinden alındığını rapor ederek “Görevinin alınma sebebi ise benzeri şeyleri güzelleştirmeye çalıştığı amacıyla ayağı kaydırılmıştır. İşçiler müvekkilimin gözaltına alınmasına şaşırmaktadır. Müvekkilime mobbing uygulanmıştır. İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi fek edilmiştir. Ehlivukuf raporunda Sülale 2022 tarihinden itibaren gaz seviyeleri ölçülmüştür fakat müvekkilim 2 yıldır emekliliğini beklemektedir. Faal iş yapmamaktadır. Bilirkişiler çekicilik içi yazışmaları dikkate almamışlardır. Müvekkilim doğal gaz izleme odasına ikinci adamı aldığı için bu genişlik yönetimi tasalı ettiğinden görevden umum çektirilmiştir” ifadelerine düz verdi.

İhaleyi alan firma, ekleme sürede da havalandırma modernizasyonunu yapamamış

2020 yılından bugüne kadar kompresör ve aspiratör servisinde sorumlu mühendis yerine çalıştığını anlatan Hüseyin Ogan, havalandırma modernizasyonu yapacak olan firmanın alışılagelen sürede tedarik edemediği ekipmanı bekletme süresi verilmesine rağmen tamamlayamadığını anlatarak şöyle dedi:

“Olayın meydana geldiği çağ çağ vardiyasındaydım. Mücahede yaptığım sırada bana ve yanımdaki çalışanlara sormuş olduğunuz fan arızası ile ilgilendiren ayrımsız vukuf gelmedi. Havalandırma sisteminin modernizasyonu ile ilgili benim bildiklerim, tesisin modernizasyon ihalesi Araba ve İkmal Daire Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde mamul ve ihaleyi ALFER isimli tıpkısı firma almıştır. Şeriklik namına sunulan süre içerisinde kâin tesisin modernizasyonu amacıyla muktezi ekipmanları gerçekleştirme edememiştir. Bu konuda 2022 yılı içerisinde kurumumuza mukayyet bildirimde bulunmuş ve ek süre almıştır. Firmaya sunulan ek süre zarfında dahi ekipmanları tedarik edemediğinden havalandırma modernizasyonu yapılamamıştır.”

Kazadan tıpkı hafta evvel doğal gaz seviyesi gene yükselmiş

Tutuklananlardan Şahan Yiğit, 6 aydır itimat mühendisi yerine fariza yaptığı beyaz zehir ocağında kazadan bir hafta önceki yine gaz seviyelerinin yükseldiğini hatırlatarak ifadesinde şöyle dedi:

“Ilçe günü güneş vardiyasında olduğunu anlatan Kahraman, “Ego çıkarken seçkin ağırlık yoktu. Doğal Gaz seviyesi ile ilgili bana rastgele ihbar gelmemişti. Kazadan tıpkısı hafta önceki ölçüm yapıldığında doğal gaz seviyesi yüzde 3,5 – 4 seviyelerindeydi. Bu değer -310 kotundaydı, ben bu seviyeyi öğrendiğimde maden işçilerini boşaltma ettim. Bana bu seviyeyi doğal gaz izleme servisindeki çalışanlar söyledi. Tıpkı dönme sonraları dahi gaz seviyesi normal değerlere dönüştü. -350 kotundan -320 kotuna albeni basan 4 pervaneden benzeri tanesi engebeli durumdaydı. Bu durumu şefim olan Ferhan Güneş’e iletilmiş o dahi arızayı gidermeye çalışmış. Fakat yukarıdan gelesi gereken bilezik gelmediği üzere ve vardiyası dahi bittiği amacıyla müteakip vardiyaya onarım üzere hazırlanan parçayı konfirmasyon ettik. Ayrımsız ahir takım bu parçayı takacaktı. Bu havalandırma arızası gaz seviyesinde aynı sıkıntıya misil açmamıştı.”

“Panikle telefonu açıp ‘bütün değerler gitti, görüntülük kıpkırmızı’ dedi”

Tutuklanan şüphelilerden Mehmet Tural, TTK Amasra Müesesesinde 2012 yılında maden teknikeri adına gaz strateji biriminde görev yapmaya başladığını; fenomen haset ise patlamadan önce serencam yaşananları anlattı. Eğitimini tamamlayarak 2022 yılı Mart ayından bu yana üretim başmühendisi kendisine çalışmaya bitmeme ettiğini anlatan Mehmet Tural, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi’nin verdiği bilgisi olmadan değiştirdiğini söyleyerek şöyle dedi:

“Sorumlu olduğum mühendislere cebin otoritemi kaybederek mekanizma ve düzende aksamalar meydana geldi. kimi vakit Selçuk Ekmekçi benim verdiğim tertipleri değiştiriyor. Bilgim olmadan sorumluluğumdaki mühendisleri ve onların merbut oldukları şefler ve başkaca nezaretçileri arayarak bana bilgi vermeden dizgi verebiliyor. Bu uzanım benim hareket takibimi zorlaştırıyor. Görüngü haset 17.27 sıralarında gözcü mühendis beni aradı. -300 kot 2. Rekupta yükleyicide neşelilik arızası olduğunu, 1. Kartiye -350 kotunda mekanize ayakta, üç numaralı ünitede ise zincirli taşıyıcı üzerinde elektrik açgözlü-kapama arızası olduğunu bu konuda bilgim olup olmadığını sordu. Köle bu arızalarla ait bilgim olmadığını, elektrikçiye bilginin verilip verilmediğini arızaya müdahale edip-etmediğini sordu. O dahi elektrikçi Rıdvan Acet’in yükleyiciye engelleme ettiğini, elan sonradan -350 kotundaki arızaya geçeceğini söyledi. 18.09 sıralarında itimat mühendisi Şahan Kahraman beri aradı. Ocakta ağırbaşlılık olduğunu ve ocağa geçtiğini söyledi. Doğal Gaz izlemeden sordum. Sensörlerin ölçüm yapmadığını söylediler. Bunun üzerine hızla doğal gaz strateji birimini aradım. Telefonu Mehmet Özdemir ürkü halinde açtı. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anlayamadım. Bilcümle değerler pattadak gitti. Ekran kıpkırmızı’ dedi. Ocaktan hikmet alıp almadıklarını sordum. Hemen ocağı tahliye etmelerini söyledim.” Dedi.

“Öge eksikliği talebine genel müdürlük bu zamana büyüklüğünde çağ yapmadı”

Patlama olayının meydana geldiği dolaşma suret gaz izlem servisinde yegâne kişinin çalıştığını belirten Tural, “Mevzuata bakarak temas vardiyada yeryüzü az iki kişinin olması gerektiği konusunda bilgim vardı. Bu konuda personel eksikliği mevcuttur. Benim sorumlu olduğum servislerde öge eksikliği genellikle tamam. Düzgü kadronun altında işçiler çalıştırılmaktadır. Ego bu eksikliği Selçuk Ekmekçi’ye bildirdim. Tıpkı keresinde bitmeme eden bir aksiyon üzere transport servisinden bire bir işçiyi vardiyaya bırakmıştım. Selçuk Ekmekçi bile ‘Benim bilgim olmadan işçiyi vardiyaya bırakamazsın’ diye işin yapılmasına bariyer oldu. Benzeri ahir vardiyada bu işi yerine getiren eleman yoktu. Nitelikli eleman eksikliği çoğunlukla hissedilmektedir. Eleman eksikliği konusunda umumi müdürlüğe yazılmış iştirakçi taleplerimiz bulunmaktadır. Ancak bu zamana kadar bire bir dönem olmamıştır” diye personel eksikliği konusuna ilgi çekti.

“Meydan altı işçisini yanına çaycı adına aldığını söyledi”

Bataklık Gazı gazının boyasız ve kokusuz olduğunu söyleyen Tural, “İşçilerin havalandırma bacalarının tamirat edileceği ve bu yüzden etraflı sürekli müsaade kullanacakları dedikodularını duymuştum. Kayırıcı kayırmacılık yapıldığını düşünüyorum Gurur müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar beni bire bir çağ aradı ve uymaz işçisi Erdoğan G.’yi yanına çaycı kendisine aldığını söyledi. Bu konuda gurur müdürü Cihat bey ve Selçuk Ekmekçi’nin bilgisi olduğunu deyip telefonu kapatmıştı. Bu personel çap işçisidir. Muhalif yevmiyesi almaktadır. Anlaşılan lambasını yeraltına indirip orada görünmektedir. Gurur müdürü bu durumdan haberdardır. Bu durumu Selçuk Ekmekçi’ye söyleyerek şikayetimi dile getirdiğimde ‘Bu kapsam az buçuk bitmeme etsin elan bilahare çözerim’ demişti. Müessesemiz kamu kurumu olduğu üzere hiçbir şekilde çok kömür üretimi amacıyla takı yapılmaz” dedi.

Share: