41 işçinin öldüğü maden faciasında ehlihibre civar raporunda ilgi çeken ifadeler

41 işçinin öldüğü maden faciasında bilirkişi dolay raporunda ilgi calip ifadeler

“Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı kaza önlenebilirdi”

BARTIN – Bartın’üstelik 41 eroin işçisinin hayatını kaybettiği eroin faciasında ehlihibre heyetinin hazırladığı dolay inceleme raporuna bakarak metan drenajı uygulamasına ilgi çekilerek, “Aplikasyon hayata geçirilmiş olsaydı kaymakamlık önlenebilirdi” ifadelerine kayran verildi.

14 Ekim haset Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana mevrut beyaz zehir faciasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Olayın arkası sıra aralarında jeofizik, jeoloji, beyaz zehir, makine, elektrik mühendisleri ve aksiyon güvenliği uzmanının düz aldığı ehlihibre heyeti dolay tetkik raporunu tamamladı. Bartın Cumhuriyet Altını Başsavcılığı’na ulaştırılan 28 sayfalık civar tetkik raporunda, bataklık gazı drenajı uygulaması hatırlatıldı. Raporda, “TTK’ya sadık ocaklarda bataklık gazı drenajı uygulaması yapılmamaktadır. Bu genişlik yaşanan kazanın sıkı ve aylak havalandırma ile birlikte esas nedenlerinden biridir. Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı meydana gelen kaza olayı önlenebilirdi” ifadelerine saha verildi.

“Yurt ve süreduran havalandırma sistemi olayın yaşanmasında yeryüzü anne unsur”

Ön tetkik raporunda, ocak ortamında yeterli miktarda ve hızda albeni dolaşımının sağlanamadığı, bu nedenle yanıcı, patlayıcı gazlar ve tozların insanların çalıştığı seyreltme ve ortamdan tenkil görevinin hesabına getirilemediğine yer verildi. TTK Amasra İşletme Müessesesine ilgili eroin ocağının havalandırmasının iyileştirmesine dair envestisman ve iyileştirme projelerinin hayata geçmediği, bu durumun dahi olayın meydana gelmesinde cesim nümayiş oynadığının altı çizildi. Raporda, “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi maden havalandırmasının iyileştirilmesine dayalı hayata geçmeyen yatırım ve düzeltme projeleri, kazanın meydana gelmesinde kebir caka oynamıştır. Daraç ve aylak havalandırma sistemi olayın meydana gelmesindeki sunma esas unsurdur. Ocakta tam miktarda ve hızda albeni dolaşımı sağlanamamış, bu nedenle yanıcı, patlayıcı gazları ve tozları insanların çalıştığı ve bulundukları yerlerden seyreltme ve süratle ortamdan tenkil görevi namına getirilememiştir. Merkezi doğal gaz izlem sisteminden alınan veriler incelendiğinde metan seviyelerinin müteakip defalar uzun süre boyunca yüzde 1,50 ve yüzdelik 2’nin üstünde kaldığı, neredeyse rutin adına yüzdelik 1,50’yi, ahenkli yerine bile yüzdelik 2’yi aştığı için potansiyel patlayıcı metan seviyeleri oluşmuştur. Beceri adına metan gazının madun patlama limiti olan yüzdelik 5’i geçtiği hâller üstelik yaşanmıştır fakat tertip defterler incelendiğinde uyarı ve alarm seviyelerinde eroin ocağının kısmen üstelik olsa boşaltılması yönünde tıpkısı önlem alındığı ve istihsal miktarlarında ayrımsız tenakus olduğu görülmemiştir. Havalandırma sistemi yeterli ve çalışkan olsaydı olayın meydana gelmesi önlenirdi” denildi.

Ocağın “çok okkalı amal” sınıfında olduğunun hatırlatıldığı raporda, işletmede yapılan denetimlere ilgilendiren raporlarda havalandırma, metan drenajı, kömür tozu ile savaşım üzere ayrımsız konularda tayin yahut iyileştirmeye yönelik kâm, öneri yahut müeyyide uygulanmadığına dikkat çekildi. Bu sebeple denetleme mekanizmasının bile gereken etkinliğini sağlayamadığı, dolayısıyla kazanın meydana gelmesinde etkisi olduğunun altı çizildi.

Yer altına bir tane ayrımsız defa mühendisi

Hazırlanan ehlihibre yöre inceleme raporunda, müessesede hep kol mühendisinin 4 olduğu hatırlatılarak, “Kazanın meydana geldiği P2’de görevli yegâne sefer mühendisi R.O’dur. Kendisi, kayran üstündeki rutin işlerini tamamlayıp saat 17.50’de meydan altına girip, üretim namına giderken -300 kotunda kazanın meydana geldiği anlaşılmaktadır. İşletmede kayran altındaki farklı kartiye ve birimlerde yapılan bütün ustalık işleri tek bire bir sefer mühendisi ile denetlemenin ve yönetmenin ancak kalacağı aşikardır. Bu ayıp, kazanın meydana gelmesinde etkendir” denildi.

Dolay tetkik raporunda içtima metrelerce altında çalışan işçilerin oksijenli ferdi maskelerin kullanımında terbiye ve tatbikatlarda yetersizlikler olduğu hatırlatılarak, “İş güvenliği eğitimleri ve tatbikatlar üzerine tanıdık eksiklikler, kaymakamlık sırası ve sonrasında meydana mevrut hataların kaynağını oluşturmaktadır” ifadelerine düz verildi.

Share: